ONDERWIJSWERKPLAATSEN VGPO DE OOSTHOEK

 

Binnen de Oosthoek wordt vanaf het cursusjaar 2015/2016 gewerkt met onderwijswerkplaatsen (hierna OWP genoemd). De bedoeling van deze werkplaatsen is om als collega’s aan het werk te gaan met een bepaald onderwerp. Vandaar ook de naam onderwijswerkplaats. Het ambachtelijke van het vak van een leerkracht komt in deze naam naar voren. De ene keer komt er van buitenaf iemand om met het onderwerp aan het werk te gaan, de andere keer is het één van de collega’s zelf die dit op zich neemt.

Om één en ander goed te laten verlopen en op elkaar af te stemmen, zijn er een aantal ‘spelregels’ opgesteld.

  • Per middag zijn er maximaal drie onderwerpen, die vooraf vastgesteld worden. Leerkrachten kunnen aan het begin van een schooljaar opgeven welke onderwerpen hun voorkeur hebben.
  • De middagen vinden plaats volgens een vast patroon: ze starten om 14.00 uur, er is een pauze om 15.00 uur en er wordt afgesloten uiterlijk om 16.30 uur;
  • Een fulltime leerkracht neemt minimaal twee keer deel aan een OWP, een parttime leerkracht neemt één keer deel;
  • Na afloop krijgt elke deelnemer een bewijs van deelname mee, zodat iedereen kan bewijzen wat er in het kader van professionalisering is gedaan;
  • Aan het begin van het schooljaar wordt er een menukaart opgesteld, met daarin de onderwerpen, de namen van de sprekers, de data, en dergelijke.

We hopen op deze manier dat het prettige, informatieve, interactieve bijeenkomsten worden!

De data voor 2017/2018

(aanmelding via de rechterkolom)

 

Datum

Inhoud

Workshopleider(s)

 

20-09-2017

Meer- en hoogbegaafdheid

 

11-10-2017

ICT - Gynzy (algemeen)

Marije Branderhorst

  

Lars Zegers

 

15-11-2017

Kernkwaliteiten ARS (open ochtend)

Wilco Nijland

 

 

Realistisch rekenen en protocol ERWD

 

Roel Roelofs

6-12-2017

Werkplekleren (doelgroep: leerkrachten die nog geen WPC zijn en studenten)

Bert Kuiper

  

Gea Veurink

 

17-01-2018

Met sprongen vooruitAlette Lanting
 

ICT - Kurzweil

 

OWK- ICT

 

31-01-2018Loopbaanbezinning

 

 

7-02-2018

Kernkwaliteiten ARS (open ochtend)

Wilco Nijland

 

Intervisie

 

 
14-02-2018

Rosetta Stone

Klaas Veldman

 

 
 
Truus Visser
14-03-2018

Intervisie mbt EDI

 
 

ICT - touchscreen

 

OWK-ICT

 

28-03-2018Loopbaanbezinning 

18-04-2018Identiteit CIASM

Dirk Dreschler
  Andre Reinders
 Ontdek de wereld van de wiskunde

 

Truus Visser

 

23-05-2018

Ontdek de wereld van de wiskunde Truus Visser
 ICT (onderwerp volg nog)OWK- ICT

 

13-06-2018

 

 Intervisie mbt EDI 

 Opmerking: vanuit de OWK-ICT kan een OWP op maat aangeboden mbt de volgende ondewerpen:

 - website bouwen

- leerlijn ICT en hoe deze te implementeren op school  

 Neem hiervoor contact op met 1 van de OWK-ICTers: w.plaggenmarsch@vgpodeoosthoek.nl / m.branderhorst@vgpodeoosthoek.nl / l.zegers@vgpodeoosthoek.nl