ONDERWIJSWERKPLAATSEN VGPO DE OOSTHOEK

 

Binnen de Oosthoek wordt vanaf het cursusjaar 2015/2016 gewerkt met onderwijswerkplaatsen (hierna OWP genoemd). De bedoeling van deze werkplaatsen is om als collega’s aan het werk te gaan met een bepaald onderwerp. Vandaar ook de naam onderwijswerkplaats. Het ambachtelijke van het vak van een leerkracht komt in deze naam naar voren. De ene keer komt er van buitenaf iemand om met het onderwerp aan het werk te gaan, de andere keer is het één van de collega’s zelf die dit op zich neemt.

Om één en ander goed te laten verlopen en op elkaar af te stemmen, zijn er een aantal ‘spelregels’ opgesteld.

  • Per middag zijn er maximaal drie onderwerpen, die vooraf vastgesteld worden. Leerkrachten kunnen aan het begin van een schooljaar opgeven welke onderwerpen hun voorkeur hebben.
  • De middagen vinden plaats volgens een vast patroon: ze starten om 13.30, er is een pauze om 15.00 en er wordt afgesloten uiterlijk om 16.30 uur;
  • Een fulltime leerkracht neemt minimaal twee keer deel aan een OWP, een parttime leerkracht neemt één keer deel;
  • Na afloop krijgt elke deelnemer een bewijs van deelname mee, zodat iedereen kan bewijzen wat er in het kader van professionalisering is gedaan;
  • Aan het begin van het schooljaar wordt er een menukaart opgesteld, met daarin de onderwerpen, de namen van de sprekers, de data, en dergelijke.

We hopen op deze manier dat het prettige, informatieve, interactieve bijeenkomsten worden!

De data voor 2016/2017 zijn:

Datum

 

Inhoud

 

Workshopleider

 

21-09-2016

- KIJK

Jolande Kelder/ Truus Visser

26-10-2016

 

 

- Loopbaanbezinningsdag (hele dag)

- Kleine kapitein (deel 1)

 

Jolande Kelder/ Truus Visser

 

 

23-11-2016

 

- Kleine kapitein (deel 2)

- MHB

Jolande Kelder/ Truus Visser

Annegreet de Graaf

 

 

 

11-01-2017

- 40+ vrouw

Berthie van Hoek

18-01-2017

 

 

 

- Kleine kapitein (deel 3)

- 40+ vrouw

- MHB

- Gynzy (deel 1)

 

Jolande Kelder/ Truus Visser

Berthie van Hoek

Annegreet de Graaf

Marije Branderhorst/Willy Plaggenmarsch

15-02-2017

 

 

 

- Kleine kapitein (deel 4)

- Loopbaanbezinningsdag (hele dag)

- Kernreflectie (ochtend op locatie ARS)

Jolande Kelder/ Truus Visser

 

ARS

15-03-2017

 

 

- Communiceren met ouders

- Verhalen vertellen (OT, beginners)

Tonnis Bolks

Adrian Verbree

19-04-2017

- IGDI bij kleuters

- Gynzy (deel 2)

Jolande Kelder

Marije Branderhorst/Willy Plaggenmarsch

17-05-2017

 

 

- Verhalen vertellen (OT, beginners)

- Zelfsturing bij leerlingen – executieve functies

Adrian Verbree
Tonnis Bolks

14-06-2017

 

- Verhalen vertellen (OT, gevorderden)

Adrian Verbree

05-07-2017

 

- Opvoeden vanuit de driehoek: ouderbetrokkenheid

- Co teaching

IJsselgroep

 

Sandra Koot