Vgpo de oosthoek

 

De Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs De Oosthoek biedt op 12 basisscholen in Oost-Nederland kwalitatief goed en expliciet christelijk basisonderwijs aan 1.800 leerlingen. We hebben ongeveer 250 deskundige en enthousiaste medewerkers. 

Op onze scholen treft u leerkrachten, ouders en leerlingen die geloven in Jezus Christus als hun verlosser. Dat is de kracht van de gemeenschap in en om de school. Identiteit en onderwijskwaliteit versterken elkaar. Wij hechten er aan de leerling te zien in haar of zijn unieke eigenheid om hem of haar zo een passend onderwijsaanbod te kunnen doen. Wij, leerlingen, ouders en medewerkers, willen dagelijks oefenen in de Stijl van Gods Koninkrijk. Dat gaat met vallen en opstaan. We willen van elkaar leren en we zijn aanspreekbaar op ons gedrag. De schoolteams willen lerende gemeenschappen zijn vanuit de overtuiging dat ieder eigen gaven en talenten heeft gekregen. We werken graag samen met de ouders en zijn graag partner in de opvoeding van uw kind. 

Zoekt u een school waar expliciet christelijk onderwijs wordt gegeven? Dan bent u van harte welkom bij één van de 12 scholen van De Oosthoek.

Meer informatie? Kijk op de site van de desbetreffende school.

Nieuws

 
08-01-2019 | Oosthoek-events#voor ouders
Kerstviering
08 januari 2019 Op 21 en 27 november hield Colette de Bruin een lezing voor ouders van leerlingen van De Oosthoekscholen over gedrag van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. De lezingen, georganisee...rd door vgpo De Oosthoek, werden gehouden in Theater Prismare in Enschede en Theater De Carrousel in Ommen. Maar op uitnodiging waren ook veel ouders van andere scholen in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig. Ook medewerkers van zorginstellingen waren vertegenwoordigd. De lezingen werden met veel enthousiasme ontvangen. Veel ouders en professionals hebben te maken met personen met een stoornis in het autistisch spectrum. De concrete adviezen van Colette de Bruin werden door de aanwezigen als helpend ervaren.
13-11-2018 | Schoolzwemmen Morgenster
Kerstviering
13 november 2018 In het nieuws wordt er met regelmaat gesproken over het schoolzwemmen: men zou het graag weer op willen nemen in het lesprogramma van de basisscholen. De Morgenster in Baalderveld heeft dit ook daadwe...rkelijk gedaan. Als de kinderen 4 jaar en 9 maand zijn starten ze met het schoolzwemmen en ze gaan door tot eind groep 3. Het vervoer gaat in samenspraak met kinderopvangpartner Kids ‘n Ko. Helaas gaan er steeds minder basisscholen met hun leerlingen naar het zwembad. Als ze gaan, krijgen de leerlingen die al een zwemdiploma hebben veelal een ‘gymles in het water’. Dat deze keuze wordt gemaakt, is niet vreemd te noemen: het schoolzwemmen vraagt veel van de school (financiële middelen, tijd, personeel). In 30% van de gemeenten in Nederland krijgen leerlingen gelukkig wel schoolzwemmen; Hardenberg is een van die gemeenten. Basisschool GBS De Morgenster is gestart in zwembad De Slag met het enige echte schoolzwemmen. De kinderen van deze basisschool krijgen één keer per week een half uur zwemles om zo hun zwemvaardigheden te verbeteren. Het doel is om een Zwem-ABC diploma te behalen. De kosten voor het Zwem-ABC blijven hetzelfde alleen met het voordeel dat er wordt gezwommen tijdens de schooluren. Dit is een enorme ontlasting voor de ouders. Zwembad De Slag is in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit houdt in dat het zwembad is getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Meer informatie over de zwemlessen van De Morgenster in zwembad De Slag of over de licentie Nationale zwemdiploma's? Kijk dan op: www.deslag-hardenberg.nl www.allesoverzwemles.nl http://www.gbsmorgenster.nl Of bel naar Dennis Mooiweer (locatie-coordinator De Slag 0523-289465), Wilco Nijland (directeur De Morgenster 0523-262728)
09-10-2018 | Burgerschap op 'de Bron'
Kerstviering
09 oktober 2018 “GBS De Bron in Enschede wil leerlingen helpen de wereld te verkennen. Daar hoort ook bij dat kinderen kennismaken met mensen uit andere culturen. Onder de titel “gluren bij andere culturen” leerden l...eerlingen van diverse scholen voor voortgezet onderwijs de leerlingen van De Bron allerlei dansvormen aan. Een prachtig voorbeeld hoe ‘burgerschap’ in het onderwijs wordt opgepakt.” Impressie hiervan is te zien op deze pagina: http://www.vgpodeoosthoek.nl/Ouders/Oosthoek_Events__lln
20-09-2018 | GBS de Fakkel en Present Almelo
Kerstviering
20 september 2018 Met een prachtig woordje en een officieel startsein door Burgemeester Gerritsen gaan we van start met 'Onze School is Present' in Almelo. Een mooie samenwerking tussen Gbs de Fakkel en Present Almelo.... In de vorming van kinderen geloven wij dat het waardevol is dat kinderen zelf nadenken over thema's als armoede, ziekte en eenzaamheid en wat zij zelf daarin kunnen betekenen voor een ander. Met de lesmethodiek 'Onze School is Present' gaan de leerlingen van Gbs de Fakkel de komende schooljaren dit ontdekken. In de praktijk. Dus: de stad in. Omzien naar kwetsbare mensen buiten de schoolmuren. #Burgerschapsvorming #Leefjegeloof
09-06-2018 | Regenboog naar Wildlands
Kerstviering
09 juni 2018 De kinderen van groep 4/5 van basisschool de Regenboog uit Mariënberg hadden de eer om de eerste treinrit naar Emmen te maken met de Wildlands-wagons. Bij vertrek werden zij uitgezwaaid door de gedepu...teerden. De trein die met een spectaculaire bestickering reclame maakt voor dierenpark Wildlands Adventure Zoo in Emmen reed al langer, maar is vandaag officieel gedoopt en uitgezwaaid door de Drentse gedeputeerde Brink en zijn Overijsselse collega Boerman. http://www.rtvoost.nl/nieuws/293372/schoolklas-uit-marienberg-maakt-eerste-rit-met-de-wildlandstrein#


Meer nieuws