vgpo de oosthoek

Welkom op de gezamenlijke site van de Oosthoekscholen in Oost-Nederland.

Zoekt u een school die past bij uw christelijke levensovertuiging ? Zoekt u een school waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken? U zoekt een school die zorg draagt voor het welzijn van uw kind(eren) en hen een rijke leeromgeving aanbiedt ?

Dan bent u hier op de goede site!

De vereniging voor gereformeerd primair onderwijs - De Oosthoek - biedt op 12 basisscholen in Oost-Nederland goed gereformeerd basisonderwijs aan ong. 2000 leerlingen met ongeveer 250 enthousiaste medewerkers.

De Oosthoekscholen willen oefenplaatsen zijn voor Gods Koninkrijk. We willen kinderen leren een leerling van Jezus Christus te zijn. De slogan "elke leerling geliefd, gezien en gekend" geeft aan hoe we dat willen doen.

Zo zijn we samen op weg om professionele leergemeenschappen te worden. We investeren optimaal in het leren van de leerkrachten in de school. Ook wordt er ruimte geboden voor professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren middels verschillende externe studies. De Oosthoek streeft zo voortdurend naar een verbetering van de onderwijskwaliteit.

Binnen de vereniging gereformeerd primair onderwijs willen we ouders volop betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs.

Wanneer u dit geloofwaardig onderwijs voor uw kind(eren) zoekt bent u van harte welkom.

Nieuws

 
04-10-2016 | Week van Respect
Kerstviering
04 oktober 2016 Wat doen we ermee op GBS De Bron? Sinds een paar jaar werken we op GBS De Bron met SW-PBS: Schoolbreed positief gedrag stimuleren. We leren de kinderen aan welk gedrag we van ze verwachten en we oef...enen daar regelmatig mee. De gedragslessen zijn gebaseerd op de kernwaarden Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid, die we als school gezamenlijk hebben omschreven. Belangrijk is het negatieve te vermijden. ‘Niet rennen’ wordt dan ‘Loop rustig’. Dat is heel duidelijk voor de kinderen. Hierdoor ontstaat een positieve sfeer op school. De week van 19 t/m 23 september was landelijk de week tegen het Pesten. We wilden het negatieve vermijden, dus wij noemden het de Respectweek. We hebben hier aandacht aan besteed tijdens de weekopeningen in de onder- en bovenbouw. Wat is respect en hoe zorgen we er op school voor dat we respectvol met elkaar omgaan. Ook de ouders zijn hierover geïnformeerd, omdat de samenwerking tussen school en ouders hier heel belangrijk is. Kinderen hebben samen een Respectmuur gemaakt. Allemaal kleine bouwstenen met de namen van de kinderen erop, vormen samen een stevige muur. We bouwen samen aan een positieve school! Dat past ook bij onze missie: Samen groeien door de Bron van leven. De basis hiervan is Liefde. Fijn om daar zo met zijn allen aan te werken.
01-09-2016 | Peuterspeelzaal Kleine Doekes
Kerstviering
01 september 2016 De Doekesschool breidt uit met een eigen peuterspeelzaal Na de zomervakantie is op de GBS Ds. G. Doekes te Hardenberg de peuterspeelzaal Kleine Doekes gestart. Dit initiatief is een samenwerking tuss...en de school en Stichting Welluswijs. De peuterspeelzaal is gevestigd in een eigen groepsruimte in de Doekesschool en sluit aan bij de identiteit en het onderwijs van de school. De peuterspeelzaal is een professionele aanvulling op de opvoeding thuis en heeft als functie het kind optimale ontwikkelingskansen te bieden. De peuterspeelzaal richt zich op kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar en verzorgt een ontwikkelingsgericht programma. In de peuterspeelzaal is er geen scheiding tussen spelen en leren. Kinderen ontdekken in spel en kan in de peuterspeelzaal kennis maken met een breed scala aan speel- en ontwikkelingsmaterialen en krijgt zo een optimale voorbereiding op de basisschool. De peuterspeelzaal Kleine Doekes is gehuisvest in de school en is voor peuters die in de toekomst naar de Doekesschool gaan. Dit maakt een intensieve samenwerking mogelijk tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de onderbouw van de school op het vlak van identiteit en onderwijs. Behalve de overeenkomst op identiteit en het onderwijsprogramma, zal de peuterspeelzaal ook deelnemen aan activiteiten en vieringen op de Doekesschool. De peuterspeelzaal Kleine Doekes heeft de beschikking over een eigen groepsruimte in school. Op dit moment zijn er voldoende aanmeldingen om te starten met een peuterspeelzaalgroep. Kinderen gaan twee momenten per week naar de groep. Dit is dinsdag en donderdag van 8.45 – 11.15 uur en sluit daarmee aan op de aanvangstijd van de Doekesschool. Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters en heeft twee peuterleidsters. Wanneer er meer animo is, kan het aantal groepen uitgebreid worden. Interesse of vragen? Kom gerust even kijken op peuterspeelzaal Kleine Doekes. Aanmelden is mogelijk. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op de Doekesschool of via Stichting Welluswijs. Ook zijn deze te downloaden via www.welluswijs.nl


Meer nieuws
 
 

webmail office 365

Onderwijswerkplaatsen

Aan de slag met MijnABP