Vgpo de oosthoek

Welkom op de gezamenlijke site van de Oosthoekscholen in Oost-Nederland.

Zoekt u een school die past bij uw christelijke levensovertuiging ? Zoekt u een school waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken? U zoekt een school die zorg draagt voor het welzijn van uw kind(eren) en hen een rijke leeromgeving aanbiedt ? Dan bent u hier op de goede site!

De vereniging voor gereformeerd primair onderwijs - De Oosthoek - biedt op 12 basisscholen in Oost-Nederland goed gereformeerd basisonderwijs aan ong. 2000 leerlingen met ongeveer 250 enthousiaste medewerkers.

De Oosthoekscholen willen oefenplaatsen zijn voor Gods Koninkrijk. We willen kinderen leren een leerling van Jezus Christus te zijn. De slogan "elke leerling geliefd, gezien en gekend" geeft aan hoe we dat willen doen. Zo zijn we samen op weg om professionele leergemeenschappen te worden. We investeren optimaal in het leren van de leerkrachten in de school. Ook wordt er ruimte geboden voor professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren middels verschillende externe studies. De Oosthoek streeft zo voortdurend naar een verbetering van de onderwijskwaliteit.

Binnen de vereniging gereformeerd primair onderwijs willen we ouders volop betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Wanneer u dit geloofwaardig onderwijs voor uw kind(eren) zoekt bent u van harte welkom.

       

Nieuws

 
17-01-2018 | GBS de Morgenster wil groenste schoolplein
Kerstviering
17 januari 2018 Geen grijze tegels meer maar veel groen op schoolplein van de Morgenster Een kabelbaan, een kas met eigen moestuin en een grote zandbak. Zo zien Tim, Jos en Chris hun toekomstige schoolplein wel voor... zich. En misschien komt het er allemaal wel. Want GBS De Morgenster in Hardenberg doet mee aan de wedstrijd ‘Groenste plein van Overijssel’.Geen lege vlakte en saaie, grijze tegels maar bomen, bosjes en water. Als enige basisschool uit Hardenberg doet de Morgenster mee met de wedstrijd om het schoolplein te vergroenen. In totaal doen vijfentwintig basisscholen mee met de competitie die georganiseerd is door de provincie Overijssel. Elke school moet een eigen ontwerp maken van een groen schoolplein. Ze worden hierin begeleid door IVN Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel. Bij de Morgenster worden ook de kinderen nauw betrokken bij het maken van het ontwerp. Zo heeft de bovenbouw een eigen schoolplein geknutseld. Jos Kuipers (9): ,,Een zandbank, kas, kabelbaan, rivier en heel veel bomen en rotsen. Zo’n schoolplein lijkt me leuk. Vooral een kabelbaan lijkt me wel wat.” Kabelbaan De ideeën van de kinderen worden meegenomen bij het maken van het daadwerkelijke ontwerp. ,,Veel kinderen lijkt een kabelbaan heel leuk”, zegt docente Gerla Schuurhuis van de Morgenster. ,,Daar willen we dan ook echt iets mee doen.” Volgens Schuurhuis is het vergroenen van schoolpleinen belangrijk. ,,Kinderen leren de natuur op die manier beter kennen. Op zo’n plein is er steeds wat nieuws te ontdekken. We zijn ook naar de mogelijkheden aan het kijken om kinderen buiten les te geven. Dat is leuker en leerzamer dan in een klaslokaal.” Of zo’n groen schoolplein er bij de Morgenster daadwerkelijk komt, is nog maar de vraag. Daarvoor moeten ze eerst de wedstrijd winnen. De drie beste ontwerpen krijgen namelijk een geldbedrag om hun ideeën te realiseren. Op 25 april worden de ontwerpen gepresenteerd en worden ze beoordeeld door een onafhankelijke jury. Gezonde school Maar voor de Morgenster staat de wedstrijd in een bredere context. Ze willen naast het vergroenen van het schoolplein namelijk ook een Gezonde School worden. Dit houdt in dat kinderen gestimuleerd worden om gezond te eten. Met de speciale fruitdagen wordt dat bijvoorbeeld al gedaan. Drie keer in de week krijgen de kinderen van school een stuk fruit. Jos: ,,We hebben al veel verschillende fruitsoorten gegeten. Een kiwi, banaan, mandarijn en een ananas. Vooral de mandarijn vond ik lekker.” De school gaat ook in gesprek met ouders om hen na te laten denken over een gezonde voeding. Schuurhuis: ,,Soms hebben kinderen nog koekjes of zakjes chips mee naar school. We proberen ouders daarom ook bewust na te laten denken over wat ze hun kinderen meegeven.” Aan het eind van het schooljaar hoopt de Morgenster het officiële vignet van Gezonde School te ontvangen. https://www.destentor.nl/hardenberg/geen-grijze-tegels-meer-maar-veel-groen-op-schoolplein-van-de-morgenster~a7b15b04/
11-09-2017 | Nieuw cursusjaar
Kerstviering
11 september 2017 Op donderdag 31 augustus hebben de leden van de Raad van Toezicht, de locatiedirecteuren, GMR-leden en bovenschools medewerkers op informele wijze het cursusjaar geopend. Het was een ontspannen samenz...ijn waarin kort werd teruggekeken op het afgelopen schooljaar en door de aanwezigen werd bijgepraat.
18-07-2017 | TSO platina ster de Fontein
Kerstviering
18 juli 2017 Op 6 juli was het groot feest op GKC de Fontein in Enschede. De TSO medewerkers werden verrast met een gezellige koffie ochtend, een heerlijke lunch en de overblijf zelf werd overgenomen door de leerk...rachten. En dit alles omdat de TSO een platina ster heeft gekregen! Sheila Hoogeland van TSO Support heeft enkele weken daarvoor de TSO geobserveerd en was vol lof. Met een 100% score opnieuw een gouden ster, de derde alweer. Daarom wordt deze dus platina. Na de pauze kwamen alle kinderen naar de aula en werden de TSO medewerkers extra in het zonnetje gezet door het toezingen van een lied en kreeg iedereen een prachtig boeket zelfgemaakte bloemen en een zonnebloem. De Fontein is trots op de TSO en is blij dat het zo goed geregeld is.
11-07-2017 | De Fontein haalt ruim € 2.700 op voor Bijbels
Kerstviering
11 juli 2017 De Fontein in Enschede heeft ruim € 2.700 opgehaald voor stichting Bible League. Via die organisatie krijgen jongeren in Zambia een eigen Bijbel. De leerlingen van de school liepen een hindernisparcou...rs om zo geld in te zamelen voor kinderen in Zambia. Op het plein van de school was een hindernisparcours uitgezet die de leerlingen liepen als sponsorloop. Daarmee zamelden ze geld in voor Bijbels voor jongeren in Zambia. Stichting Bible League verspreidt Bijbels, studiemateriaal en geeft trainingen. Jongeren die niet kunnen lezen en schrijven, leren dat aan de hand van de Bijbel via een speciale Alfabetiseringscursus. De jongeren in Zambia krijgen de Bijbel niet zomaar uitgereikt, maar dit gebeurt als onderdeel van een studieprogramma. Zo leren zij de Bijbel lezen en begrijpen. Het bedrag werd tijdens een speciale bijeenkomst op het plein bekend gemaakt.
27-06-2017 | Prikacties, ook bij VGPO De Oosthoek
Kerstviering
27 juni 2017 In het primair onderwijs zijn op 27 juni prikacties gehouden van een uur. Sommige scholen van de Oosthoek hebben zich daarbij aangesloten. Dat wil wel wat zeggen." Ook scholen van VGPO De Oosthoek h...ebben deelgenomen aan de prikactie van 27 juni jl. En dat wil wat zeggen. Want niet eerder hebben leerkrachten van onze organisatie het werk neergelegd in het kader van een actie. Het zit ze hoog, die werkdruk. Via radio 1 kon Nederland meegenieten van de prikacties van GBS De Triangel in Hengelo: waar leerkrachten en leerlingen de buurt hebben schoongemaakt met een “prikactie”. Een mooie actie, waar de Tubantia, RTV Oost en NPO Radio 1 op afkwamen. In Hardenberg hebben drie schoolteams nagedacht over werkdruk bij een lekker ontbijt. Op andere scholen kwamen ouders en leerkrachten bij elkaar om samen om te praten over het onderwijs, over de werkdruk en over de zorg voor de individuele leerling. De prikacties zijn een signaal aan samenleving en aan de onderhandelaars voor een nieuwe regering: het beroep van leerkracht moet aantrekkelijker worden. Leerkrachten houden van hun vak en gaan voor elke leerling. De samenleving moet bepalen wat zij over heeft voor goed onderwijs. Want het gaat om de leerling Het gaat onze collega’s niet in eerste instantie om het geld. Het is de werkdruk die leerkrachten puzzelt. Ze werken graag en ze werken veel. Ik merk dat het leerkrachten dwarszit dat ze desondanks soms het gevoel hebben die ene leerling niet te kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft. Kennisoverdracht is belangrijk. Bij De Oosthoek willen we leerlingen ook helpen hun talenten breed te ontwikkelen. Daar horen ook muziek, kunst en creativiteit bij. Wij willen hen helpen te leren leven in vertrouwen op God, met oog voor de wereld om hen heen: om het beste te zoeken voor onze naaste, dichtbij en ver weg en voor de schepping waarin we leven. Werkdruk raakt de leerkracht zo in het hart van zijn of haar beroep. Want zij gaat helemaal voor de leerlingen. Waardering van de samenleving Het verschil in salaris tussen primair - en voortgezet onderwijs is niet uit te leggen. Wij hebben waardering voor onze collega’s in het V.O. Maar de werkdruk is in het primair onderwijs zeker niet minder dan in het V.O. Dit wordt duidelijk als we ons realiseren dat in het primair onderwijs leerlingen van alle niveaus in één groep samen komen. Het vraagt veel van leerkrachten om elk van hen op maat te bedienen. De hoogte van het salaris drukt ook uit hoe het beroep door de samenleving wordt gewaardeerd. Hoe hoger de waardering, hoe hoger de status en hoe hoger het salaris. Zo werkt het nu eenmaal. Toch ga je voor het geld niet het onderwijs in. Dat willen we ook niet. We hebben mensen nodig met hart voor de leerlingen en hun ouders en voor lesgeven. Maar de waardering voor een beroep heeft wel invloed op jonge mensen die nog voor de beroepskeuze staan. Een beroep waarvan het aanzien groter is, heeft meer aantrekkingskracht. Wij zien dat te weinig jonge mensen voor het onderwijs kiezen. De instroom in de PABO’s is te laag. We voorzien op den duur grote tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt. Nu al hebben scholen de grootste moeite om zieke collega’s te vervangen. Dat leidt er toe dat collega’s lang wachten met zich ziek te melden. Dat is ons een zorg. Leerkrachten zijn belangrijk als de (mede-)opvoeders van onze samenleving: voor het leven en de loopbaan van elk kind; en voor de samenleving als geheel. Goed onderwijs helpt kinderen om op te groeien tot een waardevol en verantwoordelijk burger in onze samenleving. Een hele generatie die opgroeit met goed onderwijs draagt te zijner tijd bij aan een samenleving waarin burgers verantwoordelijkheid nemen.


Meer nieuws