Vgpo de oosthoek

Welkom op de gezamenlijke site van de Oosthoekscholen in Oost-Nederland.

Zoekt u een school die past bij uw christelijke levensovertuiging ? Zoekt u een school waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken? U zoekt een school die zorg draagt voor het welzijn van uw kind(eren) en hen een rijke leeromgeving aanbiedt ? Dan bent u hier op de goede site!

De vereniging voor gereformeerd primair onderwijs - De Oosthoek - biedt op 12 basisscholen in Oost-Nederland goed gereformeerd basisonderwijs aan ong. 2000 leerlingen met ongeveer 250 enthousiaste medewerkers.

De Oosthoekscholen willen oefenplaatsen zijn voor Gods Koninkrijk. We willen kinderen leren een leerling van Jezus Christus te zijn. De slogan "elke leerling geliefd, gezien en gekend" geeft aan hoe we dat willen doen. Zo zijn we samen op weg om professionele leergemeenschappen te worden. We investeren optimaal in het leren van de leerkrachten in de school. Ook wordt er ruimte geboden voor professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren middels verschillende externe studies. De Oosthoek streeft zo voortdurend naar een verbetering van de onderwijskwaliteit.

Binnen de vereniging gereformeerd primair onderwijs willen we ouders volop betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Wanneer u dit geloofwaardig onderwijs voor uw kind(eren) zoekt bent u van harte welkom.

Nieuws

 
26-03-2018 | Arie Slob op ARS
Kerstviering
26 maart 2018 Op zaterdag 17 maart 2018 heeft minister van Onderwijs Arie Slob een bezoek gebracht aan de Risaeusschool (ARS) in Hardenberg. Er is kort iets uitgelegd over hun onderwijsconcept 'Leren van Binnenuit'.... Intrinsieke motivatie aanboren door te ontdekken wat je zelf graag wilt (idealen) en met inzet van jouw kwaliteiten daarmee aan de slag gaan. De metafoor van de ui -die aan de minister werd meegegeven- staat voor de gelaagdheid van ieder persoon. Onder dat wat je kunt zien zit de laag van wat je kunt, waar je in gelooft en waar je op betrokken bent. Helemaal binnenin zitten idealen en kernkwaliteiten. Voor ieder mens is het fijn als je daar vanuit mag werken. Kinderen op de ARS leren zichzelf en de ander ook van binnen kennen. Het benoemen en erkennen van elkaars sterke kanten leidt ertoe dat je je gezien, gekend en zelfs geliefd voelt. Dat is het ideaal van de ARS. De minister toonde veel interesse door vragen te stellen en de aanwezige kinderen konden hem duidelijk antwoord geven. Aan het eind van zijn bezoek gaf hij aan graag terug te komen om er meer over te leren. Groenste schoolplein Naast uitleg over het onderwijsconcept kreeg de minister van Chris en Jos Kuipers van De Morgenster ook uitleg over het vergroenen van het schoolplein en de ambitie om een Gezonde School te worden. 'Er wordt nagedacht over gezonde voeding en over de manier waarop kinderen zo goed mogelijk gestimuleerd kunnen worden om gezonde voeding mee te nemen naar school'. Aan het eind van het schooljaar hoopt de school het officiële vignet Gezonde School te ontvangen en de prijs te ontvangen van het ‘Het Groenste Plein van Overijssel’.
Techniek op de Morgenster
Kerstviering
26 maart 2018 Leerlingen van school De Morgenster hebben in het kader van de Week van de Techniek de eerste prijs gewonnen voor hun zeer creatieve ideeën rond een brug van de toekomst, die zij met lego hadden vormg...egeven. De tweede prijs werd gewonnen door basisschool De Maten in Den Ham voor hun ontwerp van meerdere en verschillende bruggen. De derde prijs ging naar basisschool Het Palet uit Hardenberg voor een grote diversiteit aan ontworpen droomwoningen in Sketch-Up (3D-tekenen). De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 van de basisscholen uit de gemeenten Hardenberg en Ommen gingen de afgelopen periode, met het oog op de Week van de Techniek, aan de slag met het maken van werkstukken op basis van lesbrieven. De werkstukken werden zaterdag tentoongesteld bij Heuver Bandengroothandel in Hardenberg en beoordeeld door een jury.
20-03-2018 | Oosthoekdag
Kerstviering
20 maart 2018 Op 21 februari 2018 was het personeel van De Oosthoek bij elkaar in theater ‘De Voorveghter’ voor de jaarlijkse studiedag. Een dag om te leren maar ook om elkaar als collega’s te ontmoeten. Dit jaar s...tond de dag in het teken van gedrag, onder de titel ‘Bijzonder uniek”. Het onderwerp werd ingeleid door Colette de Bruin. Daarna werd in teamverband hierover doorgesproken. Na de lunch werd de dag vervolgd met een optreden van ‘Timzingt’ die in zijn cabaret de dag met ons doornam. We kijken met veel plezier terug op een inspirerende dag en zullen deze dag een vervolg geven met een aantal lezingen van Colette de Bruin voor de ouders van de leerlingen binnen De Oosthoek.
17-01-2018 | GBS de Morgenster wil groenste schoolplein
Kerstviering
17 januari 2018 Geen grijze tegels meer maar veel groen op schoolplein van de Morgenster Een kabelbaan, een kas met eigen moestuin en een grote zandbak. Zo zien Tim, Jos en Chris hun toekomstige schoolplein wel voor... zich. En misschien komt het er allemaal wel. Want GBS De Morgenster in Hardenberg doet mee aan de wedstrijd ‘Groenste plein van Overijssel’.Geen lege vlakte en saaie, grijze tegels maar bomen, bosjes en water. Als enige basisschool uit Hardenberg doet de Morgenster mee met de wedstrijd om het schoolplein te vergroenen. In totaal doen vijfentwintig basisscholen mee met de competitie die georganiseerd is door de provincie Overijssel. Elke school moet een eigen ontwerp maken van een groen schoolplein. Ze worden hierin begeleid door IVN Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel. Bij de Morgenster worden ook de kinderen nauw betrokken bij het maken van het ontwerp. Zo heeft de bovenbouw een eigen schoolplein geknutseld. Jos Kuipers (9): ,,Een zandbank, kas, kabelbaan, rivier en heel veel bomen en rotsen. Zo’n schoolplein lijkt me leuk. Vooral een kabelbaan lijkt me wel wat.” Kabelbaan De ideeën van de kinderen worden meegenomen bij het maken van het daadwerkelijke ontwerp. ,,Veel kinderen lijkt een kabelbaan heel leuk”, zegt docente Gerla Schuurhuis van de Morgenster. ,,Daar willen we dan ook echt iets mee doen.” Volgens Schuurhuis is het vergroenen van schoolpleinen belangrijk. ,,Kinderen leren de natuur op die manier beter kennen. Op zo’n plein is er steeds wat nieuws te ontdekken. We zijn ook naar de mogelijkheden aan het kijken om kinderen buiten les te geven. Dat is leuker en leerzamer dan in een klaslokaal.” Of zo’n groen schoolplein er bij de Morgenster daadwerkelijk komt, is nog maar de vraag. Daarvoor moeten ze eerst de wedstrijd winnen. De drie beste ontwerpen krijgen namelijk een geldbedrag om hun ideeën te realiseren. Op 25 april worden de ontwerpen gepresenteerd en worden ze beoordeeld door een onafhankelijke jury. Gezonde school Maar voor de Morgenster staat de wedstrijd in een bredere context. Ze willen naast het vergroenen van het schoolplein namelijk ook een Gezonde School worden. Dit houdt in dat kinderen gestimuleerd worden om gezond te eten. Met de speciale fruitdagen wordt dat bijvoorbeeld al gedaan. Drie keer in de week krijgen de kinderen van school een stuk fruit. Jos: ,,We hebben al veel verschillende fruitsoorten gegeten. Een kiwi, banaan, mandarijn en een ananas. Vooral de mandarijn vond ik lekker.” De school gaat ook in gesprek met ouders om hen na te laten denken over een gezonde voeding. Schuurhuis: ,,Soms hebben kinderen nog koekjes of zakjes chips mee naar school. We proberen ouders daarom ook bewust na te laten denken over wat ze hun kinderen meegeven.” Aan het eind van het schooljaar hoopt de Morgenster het officiële vignet van Gezonde School te ontvangen. https://www.destentor.nl/hardenberg/geen-grijze-tegels-meer-maar-veel-groen-op-schoolplein-van-de-morgenster~a7b15b04/
11-09-2017 | Nieuw cursusjaar
Kerstviering
11 september 2017 Op donderdag 31 augustus hebben de leden van de Raad van Toezicht, de locatiedirecteuren, GMR-leden en bovenschools medewerkers op informele wijze het cursusjaar geopend. Het was een ontspannen samenz...ijn waarin kort werd teruggekeken op het afgelopen schooljaar en door de aanwezigen werd bijgepraat.


Meer nieuws