Ledenraad

Het bevoegd gezag van VGPO De Oosthoek legt verantwoording af aan de algemene vergadering. Deze algemene vergadering wordt gevormd door de ledenraad van De Oosthoek. In deze ledenraad zijn de leden van de vereniging vertegenwoordigd. Vanuit het voedingsgebied van de verschillende scholen hebben per school twee leden zitting in de ledenraad. De ledenraad is gesprekspartner van het bestuur met name waar het gaat om de identiteitsgebonden zaken. De bestuursleden worden verkozen door de ledenraad en daarnaast heeft de ledenraad als taak het financieel beleid goed te keuren.

Samenstelling ledenraad:

Uit het voedingsgebied van ‘de Fontein’:
vacant

Uit het voedingsgebied van ‘de Bron’ Enschede:
De heer G. (Gerwin) Eilander (2006)
Een vacature

Uit het voedingsgebied van ‘Alb. Risaeus’ Hardenberg:
vacant

Uit het voedingsgebied van ‘Domino’ Den Ham:
De heer B.J.C. (Bernard) Koning (2015)
De heer H. (Henk) Wolters (2015)

Uit het voedingsgebied van ‘de Regenboog’ Mariënberg:
Mw. A.J. (Alette) Kelder-Middag (2013)
Mw. M. (Renate) Zomerdijk-Hofsink (2011)

Uit het voedingsgebied van ‘Casper Diemer’ Bergentheim:
De heer E.J.A. (Evert) aan het Rot (2010)
De heer J. (Jan) Hekman (2016)

Uit het voedingsgebied van ‘Guido de Brès’ Ommen:
Mw. G.D. (Erna) Kelder-de Boer (2006)
De heer A. (Arjan) Kiffen (2012)

Uit het voedingsgebied van ‘de Fakkel’ Almelo:
De heer J. (Jan) Roose (2013)

Uit het voedingsgebeid van 'De Triangel' Hengelo:

Mw. E. (Els) Meeske-Buitendijk (2016)
Een vacature

Uit het voedingsgebied van ‘de Rank’ Emmen:
P.A. (Peter) Klinge (2006)

Uit het voedingsgebied van ‘de Morgenster’ Hardenberg
De heer J.G. (Andre) Zomerdijk (2015)
een vacature

Uit het voedingsgebied van ‘ds. G. Doekes’ Hardenberg
De heer R. (Remmelt) Hofman (2010)

De adresgegevens van bovenstaande personen zijn te verkrijgen bij de betreffende school.