Ledenraad

Het bevoegd gezag van VGPO De Oosthoek legt verantwoording af aan de algemene vergadering. Deze algemene vergadering wordt gevormd door de ledenraad van De Oosthoek. In deze ledenraad zijn de leden van de vereniging vertegenwoordigd. Vanuit het voedingsgebied van de verschillende scholen hebben per school twee leden zitting in de ledenraad. De ledenraad is gesprekspartner van het bestuur met name waar het gaat om de identiteitsgebonden zaken. De bestuursleden worden verkozen door de ledenraad en daarnaast heeft de ledenraad als taak het financieel beleid goed te keuren.

Samenstelling ledenraad 

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Fontein’:

Twee vacatures.

 

Uit het voedingsgebied ‘de  Bron’ Enschede:

De heer G. (Gerwin) Eilander

Eén vacature

 

Uit het voedingsgebied van ‘Albertus Risaeus’ Hardenberg:

De heer J. (Jan) Altena

Mw. J. (Janette) Zomer

 

Uit het voedingsgebied van ‘Domino’ Den Ham:

De heer B.J.C. (Bernard) Koning

De heer H. (Henk) Wolters

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Regenboog’ Mariënberg:

Mw. A.J. (Alette) Kelder-Middag

Mw. M. (Renate) Zomerdijk-Hofsink

 

Uit het voedingsgebied van ‘Casper Diemer’ Bergentheim:

De heer E.J.A. (Evert) aan het Rot

De heer J.J. (Jan) Hekman,

 

Uit het voedingsgebied van ‘Guido de Brès’ Ommen:

Mw. G.D. (Erna) Kelder-de Boer

De heer A. (Arjan) Kiffen

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Fakkel’ Almelo:

De heer J. (Jan) Roose

Eén vacature.

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Triangel’ Hengelo:

Mevrouw G.E. (Els) Meeske

Eén vacature.

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Rank’ Emmen:

De heer R. (Rob) Bouwhuis.

Vaste vervanging mw. M. (Miranda) Bouwhuis-Lamain

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Morgenster’ Hardenberg

De heer J.G. (André) Zomerdijk

Eén vacature.

 

Uit het voedingsgebied van ‘ds. G. Doekes’ Hardenberg

De heer R. (Remmelt) Hofman

Eén vacature.

 

De adresgegevens van bovenstaande personen zijn te verkrijgen bij de betreffende school.