Vgpo de oosthoek

Welkom op de gezamenlijke site van de Oosthoekscholen in Oost-Nederland.

Zoekt u een school die past bij uw christelijke levensovertuiging ? Zoekt u een school waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken? U zoekt een school die zorg draagt voor het welzijn van uw kind(eren) en hen een rijke leeromgeving aanbiedt ? Dan bent u hier op de goede site!

De vereniging voor gereformeerd primair onderwijs - De Oosthoek - biedt op 12 basisscholen in Oost-Nederland goed gereformeerd basisonderwijs aan ong. 2000 leerlingen met ongeveer 250 enthousiaste medewerkers.

De Oosthoekscholen willen oefenplaatsen zijn voor Gods Koninkrijk. We willen kinderen leren een leerling van Jezus Christus te zijn. De slogan "elke leerling geliefd, gezien en gekend" geeft aan hoe we dat willen doen. Zo zijn we samen op weg om professionele leergemeenschappen te worden. We investeren optimaal in het leren van de leerkrachten in de school. Ook wordt er ruimte geboden voor professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren middels verschillende externe studies. De Oosthoek streeft zo voortdurend naar een verbetering van de onderwijskwaliteit.

Binnen de vereniging gereformeerd primair onderwijs willen we ouders volop betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Wanneer u dit geloofwaardig onderwijs voor uw kind(eren) zoekt bent u van harte welkom.

Nieuws

 
11-09-2017 | Nieuw cursusjaar
Kerstviering
11 september 2017 Op donderdag 31 augustus hebben de leden van de Raad van Toezicht, de locatiedirecteuren, GMR-leden en bovenschools medewerkers op informele wijze het cursusjaar geopend. Het was een ontspannen samenz...ijn waarin kort werd teruggekeken op het afgelopen schooljaar en door de aanwezigen werd bijgepraat.
18-07-2017 | TSO platina ster de Fontein
Kerstviering
18 juli 2017 Op 6 juli was het groot feest op GKC de Fontein in Enschede. De TSO medewerkers werden verrast met een gezellige koffie ochtend, een heerlijke lunch en de overblijf zelf werd overgenomen door de leerk...rachten. En dit alles omdat de TSO een platina ster heeft gekregen! Sheila Hoogeland van TSO Support heeft enkele weken daarvoor de TSO geobserveerd en was vol lof. Met een 100% score opnieuw een gouden ster, de derde alweer. Daarom wordt deze dus platina. Na de pauze kwamen alle kinderen naar de aula en werden de TSO medewerkers extra in het zonnetje gezet door het toezingen van een lied en kreeg iedereen een prachtig boeket zelfgemaakte bloemen en een zonnebloem. De Fontein is trots op de TSO en is blij dat het zo goed geregeld is.
11-07-2017 | De Fontein haalt ruim € 2.700 op voor Bijbels
Kerstviering
11 juli 2017 De Fontein in Enschede heeft ruim € 2.700 opgehaald voor stichting Bible League. Via die organisatie krijgen jongeren in Zambia een eigen Bijbel. De leerlingen van de school liepen een hindernisparcou...rs om zo geld in te zamelen voor kinderen in Zambia. Op het plein van de school was een hindernisparcours uitgezet die de leerlingen liepen als sponsorloop. Daarmee zamelden ze geld in voor Bijbels voor jongeren in Zambia. Stichting Bible League verspreidt Bijbels, studiemateriaal en geeft trainingen. Jongeren die niet kunnen lezen en schrijven, leren dat aan de hand van de Bijbel via een speciale Alfabetiseringscursus. De jongeren in Zambia krijgen de Bijbel niet zomaar uitgereikt, maar dit gebeurt als onderdeel van een studieprogramma. Zo leren zij de Bijbel lezen en begrijpen. Het bedrag werd tijdens een speciale bijeenkomst op het plein bekend gemaakt.
27-06-2017 | Prikacties, ook bij VGPO De Oosthoek
Kerstviering
27 juni 2017 In het primair onderwijs zijn op 27 juni prikacties gehouden van een uur. Sommige scholen van de Oosthoek hebben zich daarbij aangesloten. Dat wil wel wat zeggen." Ook scholen van VGPO De Oosthoek h...ebben deelgenomen aan de prikactie van 27 juni jl. En dat wil wat zeggen. Want niet eerder hebben leerkrachten van onze organisatie het werk neergelegd in het kader van een actie. Het zit ze hoog, die werkdruk. Via radio 1 kon Nederland meegenieten van de prikacties van GBS De Triangel in Hengelo: waar leerkrachten en leerlingen de buurt hebben schoongemaakt met een “prikactie”. Een mooie actie, waar de Tubantia, RTV Oost en NPO Radio 1 op afkwamen. In Hardenberg hebben drie schoolteams nagedacht over werkdruk bij een lekker ontbijt. Op andere scholen kwamen ouders en leerkrachten bij elkaar om samen om te praten over het onderwijs, over de werkdruk en over de zorg voor de individuele leerling. De prikacties zijn een signaal aan samenleving en aan de onderhandelaars voor een nieuwe regering: het beroep van leerkracht moet aantrekkelijker worden. Leerkrachten houden van hun vak en gaan voor elke leerling. De samenleving moet bepalen wat zij over heeft voor goed onderwijs. Want het gaat om de leerling Het gaat onze collega’s niet in eerste instantie om het geld. Het is de werkdruk die leerkrachten puzzelt. Ze werken graag en ze werken veel. Ik merk dat het leerkrachten dwarszit dat ze desondanks soms het gevoel hebben die ene leerling niet te kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft. Kennisoverdracht is belangrijk. Bij De Oosthoek willen we leerlingen ook helpen hun talenten breed te ontwikkelen. Daar horen ook muziek, kunst en creativiteit bij. Wij willen hen helpen te leren leven in vertrouwen op God, met oog voor de wereld om hen heen: om het beste te zoeken voor onze naaste, dichtbij en ver weg en voor de schepping waarin we leven. Werkdruk raakt de leerkracht zo in het hart van zijn of haar beroep. Want zij gaat helemaal voor de leerlingen. Waardering van de samenleving Het verschil in salaris tussen primair - en voortgezet onderwijs is niet uit te leggen. Wij hebben waardering voor onze collega’s in het V.O. Maar de werkdruk is in het primair onderwijs zeker niet minder dan in het V.O. Dit wordt duidelijk als we ons realiseren dat in het primair onderwijs leerlingen van alle niveaus in één groep samen komen. Het vraagt veel van leerkrachten om elk van hen op maat te bedienen. De hoogte van het salaris drukt ook uit hoe het beroep door de samenleving wordt gewaardeerd. Hoe hoger de waardering, hoe hoger de status en hoe hoger het salaris. Zo werkt het nu eenmaal. Toch ga je voor het geld niet het onderwijs in. Dat willen we ook niet. We hebben mensen nodig met hart voor de leerlingen en hun ouders en voor lesgeven. Maar de waardering voor een beroep heeft wel invloed op jonge mensen die nog voor de beroepskeuze staan. Een beroep waarvan het aanzien groter is, heeft meer aantrekkingskracht. Wij zien dat te weinig jonge mensen voor het onderwijs kiezen. De instroom in de PABO’s is te laag. We voorzien op den duur grote tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt. Nu al hebben scholen de grootste moeite om zieke collega’s te vervangen. Dat leidt er toe dat collega’s lang wachten met zich ziek te melden. Dat is ons een zorg. Leerkrachten zijn belangrijk als de (mede-)opvoeders van onze samenleving: voor het leven en de loopbaan van elk kind; en voor de samenleving als geheel. Goed onderwijs helpt kinderen om op te groeien tot een waardevol en verantwoordelijk burger in onze samenleving. Een hele generatie die opgroeit met goed onderwijs draagt te zijner tijd bij aan een samenleving waarin burgers verantwoordelijkheid nemen.
18-05-2017 | Gastles verzorgd door leerlingen
Kerstviering
18 mei 2017 Leerlingen van de Fakkel verzorgen een gastles Lego Mindstorms. De ultieme vorm van leren is wanneer je het geleerde uit kunt leggen aan iemand anders. En vooral als je al heel ver bent in een bepa...ald leerproces, is het een kunst om het geleerde eenvoudig en duidelijk aan andere leerlingen uit te leggen. Enkele leerlingen van gbs de Fakkel uit Almelo hebben deze vorm van leren toegepast tijdens een gastles voor gbs de Regenboog in Mariënberg. Tijdens deze gastles werden basisbeginselen en ervaringen gedeeld in het werken met de LEGO mindstorms. Op deze manier leren leerlingen van VGPO de Oosthoek van en met elkaar.


Meer nieuws