Vgpo de oosthoek

Welkom op de gezamenlijke site van de Oosthoekscholen in Oost-Nederland.

Zoekt u een school die past bij uw christelijke levensovertuiging ? Zoekt u een school waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken? U zoekt een school die zorg draagt voor het welzijn van uw kind(eren) en hen een rijke leeromgeving aanbiedt ? Dan bent u hier op de goede site!

De vereniging voor gereformeerd primair onderwijs - De Oosthoek - biedt op 12 basisscholen in Oost-Nederland goed gereformeerd basisonderwijs aan ong. 2000 leerlingen met ongeveer 250 enthousiaste medewerkers.

De Oosthoekscholen willen oefenplaatsen zijn voor Gods Koninkrijk. We willen kinderen leren een leerling van Jezus Christus te zijn. De slogan "elke leerling geliefd, gezien en gekend" geeft aan hoe we dat willen doen. Zo zijn we samen op weg om professionele leergemeenschappen te worden. We investeren optimaal in het leren van de leerkrachten in de school. Ook wordt er ruimte geboden voor professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren middels verschillende externe studies. De Oosthoek streeft zo voortdurend naar een verbetering van de onderwijskwaliteit.

Binnen de vereniging gereformeerd primair onderwijs willen we ouders volop betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Wanneer u dit geloofwaardig onderwijs voor uw kind(eren) zoekt bent u van harte welkom.

Nieuws

 
13-11-2018 | Schoolzwemmen Morgenster
Kerstviering
13 november 2018 In het nieuws wordt er met regelmaat gesproken over het schoolzwemmen: men zou het graag weer op willen nemen in het lesprogramma van de basisscholen. De Morgenster in Baalderveld heeft dit ook daadwe...rkelijk gedaan. Als de kinderen 4 jaar en 9 maand zijn starten ze met het schoolzwemmen en ze gaan door tot eind groep 3. Het vervoer gaat in samenspraak met kinderopvangpartner Kids ‘n Ko. Helaas gaan er steeds minder basisscholen met hun leerlingen naar het zwembad. Als ze gaan, krijgen de leerlingen die al een zwemdiploma hebben veelal een ‘gymles in het water’. Dat deze keuze wordt gemaakt, is niet vreemd te noemen: het schoolzwemmen vraagt veel van de school (financiële middelen, tijd, personeel). In 30% van de gemeenten in Nederland krijgen leerlingen gelukkig wel schoolzwemmen; Hardenberg is een van die gemeenten. Basisschool GBS De Morgenster is gestart in zwembad De Slag met het enige echte schoolzwemmen. De kinderen van deze basisschool krijgen één keer per week een half uur zwemles om zo hun zwemvaardigheden te verbeteren. Het doel is om een Zwem-ABC diploma te behalen. De kosten voor het Zwem-ABC blijven hetzelfde alleen met het voordeel dat er wordt gezwommen tijdens de schooluren. Dit is een enorme ontlasting voor de ouders. Zwembad De Slag is in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit houdt in dat het zwembad is getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Meer informatie over de zwemlessen van De Morgenster in zwembad De Slag of over de licentie Nationale zwemdiploma's? Kijk dan op: www.deslag-hardenberg.nl www.allesoverzwemles.nl http://www.gbsmorgenster.nl Of bel naar Dennis Mooiweer (locatie-coordinator De Slag 0523-289465), Wilco Nijland (directeur De Morgenster 0523-262728)
09-10-2018 | Burgerschap op 'de Bron'
Kerstviering
09 oktober 2018 “GBS De Bron in Enschede wil leerlingen helpen de wereld te verkennen. Daar hoort ook bij dat kinderen kennismaken met mensen uit andere culturen. Onder de titel “gluren bij andere culturen” leerden l...eerlingen van diverse scholen voor voortgezet onderwijs de leerlingen van De Bron allerlei dansvormen aan. Een prachtig voorbeeld hoe ‘burgerschap’ in het onderwijs wordt opgepakt.” Impressie hiervan is te zien op deze pagina: http://www.vgpodeoosthoek.nl/Ouders/Oosthoek_Events__lln
20-09-2018 | GBS de Fakkel en Present Almelo
Kerstviering
20 september 2018 Met een prachtig woordje en een officieel startsein door Burgemeester Gerritsen gaan we van start met 'Onze School is Present' in Almelo. Een mooie samenwerking tussen Gbs de Fakkel en Present Almelo.... In de vorming van kinderen geloven wij dat het waardevol is dat kinderen zelf nadenken over thema's als armoede, ziekte en eenzaamheid en wat zij zelf daarin kunnen betekenen voor een ander. Met de lesmethodiek 'Onze School is Present' gaan de leerlingen van Gbs de Fakkel de komende schooljaren dit ontdekken. In de praktijk. Dus: de stad in. Omzien naar kwetsbare mensen buiten de schoolmuren. #Burgerschapsvorming #Leefjegeloof
09-06-2018 | Regenboog naar Wildlands
Kerstviering
09 juni 2018 De kinderen van groep 4/5 van basisschool de Regenboog uit Mariënberg hadden de eer om de eerste treinrit naar Emmen te maken met de Wildlands-wagons. Bij vertrek werden zij uitgezwaaid door de gedepu...teerden. De trein die met een spectaculaire bestickering reclame maakt voor dierenpark Wildlands Adventure Zoo in Emmen reed al langer, maar is vandaag officieel gedoopt en uitgezwaaid door de Drentse gedeputeerde Brink en zijn Overijsselse collega Boerman. http://www.rtvoost.nl/nieuws/293372/schoolklas-uit-marienberg-maakt-eerste-rit-met-de-wildlandstrein#
29-05-2018 | Natuurplein GBS de Fakkel
Kerstviering
29 mei 2018 Op maandag 14 mei was het feest op gereformeerde basisschool de Fakkel in Almelo. Het nieuwe natuurplein en het nieuwe voetbalveld werden namelijk geopend en ook konden de leerlingen van groep 3 t/m 8... hun nieuw ingerichte lokaal in gebruik nemen. Met de komst van het natuurplein ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Meer ruimte om te spelen, te klimmen en te klauteren, meer zand en hout. Mede dankzij het mooie weer van afgelopen week konden de leerlingen al volop genieten van het nieuwe plein. #www.gbsdefakkel.nl #Kinderenkunnenbloeien


Meer nieuws