vgpo de oosthoek

Welkom op de gezamenlijke site van de Oosthoekscholen in Oost-Nederland.

Zoekt u een school die past bij uw christelijke levensovertuiging ? Zoekt u een school waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken? U zoekt een school die zorg draagt voor het welzijn van uw kind(eren) en hen een rijke leeromgeving aanbiedt ? Dan bent u hier op de goede site!

De vereniging voor gereformeerd primair onderwijs - De Oosthoek - biedt op 12 basisscholen in Oost-Nederland goed gereformeerd basisonderwijs aan ong. 2000 leerlingen met ongeveer 250 enthousiaste medewerkers.

De Oosthoekscholen willen oefenplaatsen zijn voor Gods Koninkrijk. We willen kinderen leren een leerling van Jezus Christus te zijn. De slogan "elke leerling geliefd, gezien en gekend" geeft aan hoe we dat willen doen. Zo zijn we samen op weg om professionele leergemeenschappen te worden. We investeren optimaal in het leren van de leerkrachten in de school. Ook wordt er ruimte geboden voor professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren middels verschillende externe studies. De Oosthoek streeft zo voortdurend naar een verbetering van de onderwijskwaliteit.

Binnen de vereniging gereformeerd primair onderwijs willen we ouders volop betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Wanneer u dit geloofwaardig onderwijs voor uw kind(eren) zoekt bent u van harte welkom.

Nieuws

 
19-12-2016 | GBS de Fontein
Kerstviering
19 december 2016 GBS de Fontein zegt ja tegen Duitse lessen. Hier de link naar een artikel in Tubantia: http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/audio-basisschool-de-fontein-in-enschede-zegt-ja-tegen...-duitse-lessen-1.6736144
08-12-2016 | GBS de Bron
Kerstviering
08 december 2016 Met het artikel "allemaal IB-er" staat GBS de Bron vermeld in de 'Kader Primair', het vakblad voor leidinggevenden in het onderwijs...
24-11-2016 | Albertus Risaeus en Doekes zijn gezonde scholen
Kerstviering
24 november 2016 Kinderen presteren beter op een gezonde school. Om die reden willen basisscholen Albertus Risaeus en Ds. G. Doekes uit Hardenberg er alles aan doen om te zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten, n...iet alleen sociaal emotioneel, maar ook fysiek. Aandacht voor gezondheid levert belangrijke voordelen op voor leerlingen, voor leerkrachten op school en voor ouders thuis. In de afgelopen jaren waren er al verschillende projecten binnen de beide scholen op het gebied van gezond leven. Maar door versnippering ervan bleef het niet voldoende ‘hangen’ bij de leerlingen en hun ouders. In het afgelopen jaar is op de Risaeus en de Doekesschool hard gewerkt aan het thema gezonde voeding. Er is gekeken naar de bestaande dingen op het gebied van gezonde voeding en door deze te verbinden aan bestaande of uit te bouwen met nieuwe activiteiten is er op beide scholen een duurzaam geheel ontstaan. Er worden op verschillende momenten gastlessen en leerlingactiviteiten georganiseerd. Bij een van de lessen gaat het daarbij bijvoorbeeld over wat zit er in eten? Wat is de hoeveelheid suiker in frisdrank of bij een andere activiteit ontdekken de leerlingen de basissmaken; zoet, zuur, zout, bitter en zelfs umami klinkt hen niet meer vreemd in de oren. In andere groepen ontdekken leerlingen wat voedingsstoffen en vezels doen voor hun lichaam en begrijpen daardoor wat het belang is van variëren en combineren. De lessen en activiteiten vormen een leerlijn door de hele basisschool en zo leren de leerlingen op de Risaeus- en Doekesschool verantwoordelijkheid te krijgen voor het maken van eigen keuzes op het gebied van gezonde voeding. Daarnaast zijn er voor het eten en drinken dat de leerlingen meenemen van huis bepaalde richtlijnen opgesteld. Zo worden ook ouders meegenomen in het proces van bewust keuzes maken voor gezonde voeding. Zo stopt het niet bij de schooldeuren. De school moet per slot van rekening geen oase van gezondheid zijn in de omgeving, maar kan zo kan de school wel een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheid voor iedereen. Certificaat Gezonde School Het initiatief dat de beide gereformeerde scholen uit Hardenberg hebben genomen is belangrijk en geldt als voorloper op dit vlak. Daarom werd woensdagmorgen door de wethouder Jannes Janssen (CU), die onder meer onderwijs en volksgezondheid in zijn portefeuille heeft het vignet van de Gezonde School uitgereikt. Tijdens de uitreiking op de Doekesschool werd een ongezonde smoothie gemaakt van chocolade, knakworst en snoep en een gezonde fruitsmoothie. De ongezonde smoothie rook niet lekker en er was niemand die zich eraan durfde te wagen. De gezonde fruitsmoothie ging helemaal op. Met het vignet Gezonde School laten de Risaeus- en de Doekesschool zien dat de scholen voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen en daarmee ook een voorbeeld zijn voor andere scholen. Tijdens de overhandiging benadrukte de wethouder het belang van gezonde voeding, maar ook van sport. Op de vraag aan de leerlingen wie er op een sport zaten gingen bijna alle vingers direct de lucht in. Directeuren Wilco Nijland en Gerko Warner zijn trots dat hun scholen zich vanaf nu zich een Gezonde School mogen noemen. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”
04-10-2016 | Week van Respect
Kerstviering
04 oktober 2016 Wat doen we ermee op GBS De Bron? Sinds een paar jaar werken we op GBS De Bron met SW-PBS: Schoolbreed positief gedrag stimuleren. We leren de kinderen aan welk gedrag we van ze verwachten en we oef...enen daar regelmatig mee. De gedragslessen zijn gebaseerd op de kernwaarden Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid, die we als school gezamenlijk hebben omschreven. Belangrijk is het negatieve te vermijden. ‘Niet rennen’ wordt dan ‘Loop rustig’. Dat is heel duidelijk voor de kinderen. Hierdoor ontstaat een positieve sfeer op school. De week van 19 t/m 23 september was landelijk de week tegen het Pesten. We wilden het negatieve vermijden, dus wij noemden het de Respectweek. We hebben hier aandacht aan besteed tijdens de weekopeningen in de onder- en bovenbouw. Wat is respect en hoe zorgen we er op school voor dat we respectvol met elkaar omgaan. Ook de ouders zijn hierover geïnformeerd, omdat de samenwerking tussen school en ouders hier heel belangrijk is. Kinderen hebben samen een Respectmuur gemaakt. Allemaal kleine bouwstenen met de namen van de kinderen erop, vormen samen een stevige muur. We bouwen samen aan een positieve school! Dat past ook bij onze missie: Samen groeien door de Bron van leven. De basis hiervan is Liefde. Fijn om daar zo met zijn allen aan te werken.
01-09-2016 | Peuterspeelzaal Kleine Doekes
Kerstviering
01 september 2016 De Doekesschool breidt uit met een eigen peuterspeelzaal Na de zomervakantie is op de GBS Ds. G. Doekes te Hardenberg de peuterspeelzaal Kleine Doekes gestart. Dit initiatief is een samenwerking tuss...en de school en Stichting Welluswijs. De peuterspeelzaal is gevestigd in een eigen groepsruimte in de Doekesschool en sluit aan bij de identiteit en het onderwijs van de school. De peuterspeelzaal is een professionele aanvulling op de opvoeding thuis en heeft als functie het kind optimale ontwikkelingskansen te bieden. De peuterspeelzaal richt zich op kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar en verzorgt een ontwikkelingsgericht programma. In de peuterspeelzaal is er geen scheiding tussen spelen en leren. Kinderen ontdekken in spel en kan in de peuterspeelzaal kennis maken met een breed scala aan speel- en ontwikkelingsmaterialen en krijgt zo een optimale voorbereiding op de basisschool. De peuterspeelzaal Kleine Doekes is gehuisvest in de school en is voor peuters die in de toekomst naar de Doekesschool gaan. Dit maakt een intensieve samenwerking mogelijk tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de onderbouw van de school op het vlak van identiteit en onderwijs. Behalve de overeenkomst op identiteit en het onderwijsprogramma, zal de peuterspeelzaal ook deelnemen aan activiteiten en vieringen op de Doekesschool. De peuterspeelzaal Kleine Doekes heeft de beschikking over een eigen groepsruimte in school. Op dit moment zijn er voldoende aanmeldingen om te starten met een peuterspeelzaalgroep. Kinderen gaan twee momenten per week naar de groep. Dit is dinsdag en donderdag van 8.45 – 11.15 uur en sluit daarmee aan op de aanvangstijd van de Doekesschool. Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters en heeft twee peuterleidsters. Wanneer er meer animo is, kan het aantal groepen uitgebreid worden. Interesse of vragen? Kom gerust even kijken op peuterspeelzaal Kleine Doekes. Aanmelden is mogelijk. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op de Doekesschool of via Stichting Welluswijs. Ook zijn deze te downloaden via www.welluswijs.nl


Meer nieuws